การติดตั้งโปรแกรม GRBL CONTROL สำหรับ MINICNC แบบ USB

สิ่งที่ต้องเตรียมการ 1.  ชุด CNC Controller GRBL Control   ซึ่งทำการ Download ได้จาก Link นี้ 2.   ชุด CNC Controller ที่มี GRBL Firm...
Read More

การเปิดไฟล์ G code ใน Android GRBL Controller

วิธีเปิดไฟล์ G code ใน Android G Code Sender For GRBL Controller  และ วิธีย้ายไฟล์ด้วย File Commander *หมายเหตุ: วิธีเช็คไฟล์ จะใช้  F...
Read More

GRBL G CODE SENDER FOR ANDROID Beta DOWNLOAD

Android CNC Controller Android G Code Sender Beta Download   คู่มือและข้อแนะนำการใช้งาน CNC Controller ที่ไม่ต้องใช้ PC ควบคุม ใ...
Read More

Ad