Video Of Day

รวม โปรแกรม G Code Sender สำหรับ GRBL และการแก้ใข

รวม โปรแกรม G Code Sender สำหรับ GRBL และ Review เล็ก ๆ


ชนิด Link รายละเอียด
SD Card G Code Sender SD Card G Code Sender USE SD Card For Sending Code And Control GRBL Like Mach3 BY Panmaneecnc Team Adding Automatic Tool change (M6) , Drill Function (G81) , Macro Sub Program (M98,M99)
G code sender GcodeSender G-code sender โดย Otto Hermansson
G code sender GCtrl Processing Script to stream Gcode
G code sender and previewer Universal-G-Code-Sender จาวา สคริปโดย Will Winder. Cross-platform (Win32, Win64, Linux, MacOS). มีความสามรถเพิ่มเติม : Truncate decimal point precision to a configurable amount, Remove whitespace, Remove comments, Override speed rates, Arc to line conversion.
G code sender and previewer Grbl Controller Cross-platform graphical Grbl Controller for Mac, Windows and Linux originally written by Kosme, currently maintained by zapmaker. Allows you to jog X, Y, Z, and see the current position. Newer versions include a previewer, v3.4 will trim too-long lines
G code sender grblfeeder Python serial terminal designed for sending gcode files to a microcontroller running grbl.
G code sender PythonCNCGUI HMI/GUI done in Python using Opengl for graphics is used to interface to modified Simen Grbl CNC code on an Arduino over USB. Operating System Notes: Currently runs well in Linux with Ubuntu and Python2.5. Also in process it now runs in Windows XP 32bit with Python2.7 but comms need to be improved to run faster and gcode files only partial
G code sender GCode Step and Alignment Tool Cross-platform GCODE debug/step and alignment tool for Grbl 0.8c or later. with features similar to software debugger. For example usage of breakpoints, change program counter (position), stop and inspection/modification of machine variables, step, run. Especially useful for allowing tool changes during operation.
Web Base G code sender GRBLweb Web based Gcode Sender ใช้ Node JS
Web Base G code sender and remote web interface Octoprint for CNC / Grbl by PxT Web base Gcode Sender
GCode Teleporter GCode Teleporter GCode Viewer/Simulator, GCode Truncater, Gcode Scaler (under dev) and Web Cam support
Steuersoftware JCNC V1.03 Steuersoftware JCNC V1.03


ตัวที่ทดสอบบน PC ที่น่าใช้ทีสุด ตอนนี้สำหรับผู้เขียนเองคืิอ https://github.com/Denvi/grblControl จะมีปํญหาบ้างคือ Computer บางรุ่นหาก Set Video Card ไม่ถูกต้อง อาจไม่แสดงผล Graphics ต้องปรับแต่งเรื่อง OPENGL ครับ

ปัญหาบางส่วน ของ GRBL CNC Controller ตามภาพข้างบน ระวังเรื่องการ สั่ง G01 เนื่องจาก F=0 จะทำการกด JOG ไม่ได้ เนื่องจากการ Jog ในโปรแกรมนี้ใช้ G1 การใช้ G1 ต้องมีค่า F เสมอ  วิธีการแก้ใข ต้องสั่ง F ก่อนการใช้งาน ใน MDI Mode ตามภาพข้างล่าง นี้การใช้คำสั่ง ภายหลังการ Connect GRBL V0.9i จะมี Alarm Lock เนื่องจาก การ Enable Home Limit  การแก้ใข จะต้องส่งคำสั่ง $X เพื่อ Unlock จึงจะทำงานต่อไปใด้การแก้ Alarm Lock โดยการ Disable Homing $21=0 ยังมี โปรแกรม G code sender อีกหลายตัวนะครับ ที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้การใช้งาน ไม่ราบรื่น นะครับ เราเองก็พยามพัฒนา SD Card Gcode sender ให้ทำงานได้คล่องตัวใกล้เคียง Mach3 มากที่สุด

GCode Teleporter   ได้ทำการทดลองใช้ แล้ว มีปัญหาการใช้งานพอสมควรครับ ตามรูปข้างล่าง นี้ครับหาก Disconnect แล้ว Connect ใหม่ไม่ได้ ต้องออกจาก โปรแกรมแล้ว เข้ามาใหม่ครับ (win XP) 

  JOG ครั้ง แรก จะไม่เป็นไปตามค่า ที่ตั้งใว้ จะเดินเท่ากับ 1


  ครั้งต่อไปเดินได้ ตาม Jog


  Status หลังจากการ RUN File ไม่ถูกต้อง


default การเปิด File หาก Cancle จะเกิด เหตุการตามข้างล่าง


  การ set parameter ในโปรแกรมยังทำไม่ได้
ข้างล่างนี้คือความเห็นส่วนบุคคล กรุณาออกความเห็นอย่างสร้างสรรค์

จากปัญหาข้างต้น นี่คือปัญหาหนึ่งของ Open source ตามกระแส ทำให้ ผลงานคุณภาพมีน้อย เนื่องจากขาดแรงจูงใจ ซึ่งปัญหานี้ ได้มีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยกล่าวใว้ ก่อนหน้านี้แล้ว จึงอยากให้ Developer ทั้งหลายได้ดูใว้เป็นแง่คิดในการพัฒนาตัวเอง เพื่อให้ได้ผลิตผลงานคุณภาพ ออกสู่สังคม โดยใช้โอกาสของ Open source ดังนั้นก่อนทำการกระจายความรู้ควรพิจารณาให้รอบคอบ มิเช่นนั้น ผู้เรียนรู้ภายหลังอาจได้ข้อมูลที่ผิด ๆไป
รวม โปรแกรม G Code Sender สำหรับ GRBL และการแก้ใข รวม โปรแกรม G Code Sender สำหรับ GRBL และการแก้ใข Reviewed by star sun on 18:35 Rating: 5

Comments